cursor

Golfer Teeing Off 3

Daisypath Friendship tickers

Daisypath - Personal pictureDaisypath Friendship tickers

Followers

fcu communication

Saturday, January 7, 2012

PENGENALAN KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN PSKDefinisi Kaedah
Satu tujuan pengajaran yang telah dirancangkan dengan teratur (Sharifah Alwiah Alsagoff, 1986)
Satu jalan untuk mencapai objektif pengajaran (Abu Saleh, 1988).
Satu siri tindakan yang sistematik dengan tujuan mencapai objektif pelajaran (Mok Soon Seng 1992).
  
Definisi Teknik Pengajaran
Strategi pelaksanaan yang dirancang oleh guru untuk mengendalikan pelajarannya
Kemahiran guru dalam pengelolaan dan pelaksanaan kaedah mengajar dalam sesuatu aktiviti pengajaran
dan pembelajaran (Azman Wan Chik  (1987).


Panduan Guru sebelum mengaplikasi sesuatu kaedah pengajaran (Al-Kailany, 1986)
mestilah sesuai dengan tujuan dan matlamat pelajaran
sejajar dengan objektif pelajaran yang hendak dicapai
haruslah sesuai dengan tabiat (nature) pelajaran yang diajar
sepadan atau setara dengan umur pelajar
boleh atau mampu diaplikasi oleh guru
mempunyai masa yang cukup untuk
mengaplikasikan kaedah berkenaan
mestilah sesuai dengan kemudahan yang ada


Teknik Pengajaran
Demonstarasi
Ceramah
Perbincangan
Sumbangsaran
Lakonan
Projek
Lawatan
Bercerita
Nyanyian
Teknik penyelesaian masalah


Kepentingan Kaedah/Teknik Pengajaran
Kepelbagaian teknik pengajaran membantu guru dalam penyampaian yang berkesan
Peluang pembelajaran (learning opportunities) dan pengalaman pembelajaran (learning experiences) akan mengubah tingkah laku pelajar dari segi kognitif, psikomotor dan afektif
Pembelajaran seharusnya menyeronokkan apabila guru menggunakan pelbagai situasi dan rangsangan samada di dalam atau di luar bilik darjah


Elemen utama dalam sesuatu pengajaran

Menarik perhatian
Menyatakan objektif pelajaran
Merangsang proses mengingat semula kandungan lepas lepas
Bahan-bahan yang boleh menimbulkan rangsangan
Memberi bimbingan
Tugasan
dan soalan
Membuat penilaian tahap penguasaan pelajar
Mengekal dan mengembangkan pengetahuan dan
kemahiran pelajar

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...